اطلاعیه درخواست اخذ تاییدیه نهایی بعد از حذف واضافه نیمسال دوم 96-95

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۴ کد خبر : ۵۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۵۴

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند اخذ تأییدیه نهایی منوط به تسویه کامل با امور شهریه می باشد. لذا تقاضا می گردد دانشجویان از تاریخ 1/12/95 الی 22/12/95 بارعایت موارد ذیل به صندوق رفاه واحد جهت اخذ وام شهریه مراجعه نمایند .

عواقب ناشی ازعدم مراجعه به عهده دانشجومی باشد

  1.  واریز شهریه ثابت
  2. عدم وجود اقساط معوق وام
  3. مراجعه به صندوق رفاه وأخذ وام تامین شهریه ( از طریق دریافت چک از حسابهای الکترونیکی سیبا،سپهر،جام و...)

الف:  تعداد چکها 2 یا3 فقره

ب: آخرین تاریخ چک 10/3/96 می باشد.

ج: چک دروجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه و بدون خط خوردگی

د: مشخصات دانشجو شامل نام ونام خانوادگی ، شماره دانشجویی ،شماره تماس پشت چک نوشته شود.

  1. مراجعه به امور شهریه وأخذ تأییدیه نهایی انتخاب واحد

۱ رای

نظر شما :