مدیر فرهنگی دانشجویی

 

  حجت الاسلام والمسلمین باقر حیدری

  مدیر دانشجویی فرهنگی واحد میمه

  شماره تلفن: 45426465 (031)