کلاس مجازی ( آنلاین)

کلاس مجازی ( آنلاین)

 

با توجه به تعطیلی دانشگاه تا پایان اسفند ماه، تمامی کلاسهای نظری و همچنین بخش نظری دروس نظری - عملی همه مقاطع تحصیلی در همان ساعتهایی که در برگ انتخاب واحد دانشجویان و ابلاغیه اساتید درج شده برگزار می گردد.

 

ویژه دانشجو (کلیک)

ویژه استاد (کلیک)